Udruga transplantiranih?⁉️🔗❓🫶🏻

Potreba za Udrugom Transplantiranih u Hrvatskoj: Osnaživanje, Edukacija i Pravna Pomoć

Problem: Nedostatak Udruge za Transplantirane Osobe

Edukacija i Podrška: Ključne Komponente

Transplantirane osobe često nemaju pristup potrebnim informacijama o pravima i povlasticama koje im pripadaju. Na primjer, Zakon o inkluzivnom dodatku u Hrvatskoj ne spominje transplantirane osobe kao posebnu kategoriju, već ih svrstava u razne druge kategorije po nejasnim kriterijima. To dovodi do situacije u kojoj su prava transplantiranih nejasno definirana i često uskraćena.

Transplantirane osobe i njihove obitelji trebaju pomoć i podršku, a ne dodatno opterećenje.

Stoga je važno da inicijativa za osnivanje Udruge dođe od onih koji imaju resurse i kapacitet da to realiziraju. Kroz zajednički trud i angažman različitih sektora društva, možemo stvoriti sustav podrške koji će omogućiti transplantiranima da žive ispunjen i kvalitetan život, ravnopravan u svim aspektima društva.

Zašto Nam Treba Udruga?

Udruga transplantiranih osoba bi imala višestruku ulogu:

 1. Edukacija i Informiranje: Pružanje točnih i ažuriranih informacija o pravima, povlasticama i mogućnostima za transplantirane osobe. Ovo uključuje edukaciju o zakonima, socijalnim pravima i medicinskim pitanjima.
 2. Pravna Pomoć: Pomoć u tumačenju zakona i pravnih propisa koji se tiču transplantiranih osoba. Pristup pravnim savjetnicima koji bi mogli pomoći u rješavanju sporova i pitanja vezanih za prava transplantiranih.
 3. Podrška i Savjetovanje: Psihološka podrška i savjetovanje za transplantirane osobe i njihove obitelji. Pomoć u prilagodbi novom životu nakon transplantacije i rješavanje svakodnevnih problema.
 4. Zagovaranje Prava: Aktivno zalaganje za prava transplantiranih osoba na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Utjecanje na zakonodavstvo kako bi se osigurala ravnopravnost i zaštita prava transplantiranih.
 5. Umrežavanje i Razmjena Iskustava: Stvaranje zajednice transplantiranih osoba gdje mogu dijeliti iskustva, savjete i podršku. Organizacija radionica, seminara i susreta gdje bi se transplantirani mogli educirati i međusobno podržavati.

Kako pristupiti rješavanju ovog problema?

Mogući pristupi:

 1. Podrška od strane zdravstvenih institucija: Ministarstvo zdravstva i bolnice koje provode transplantacije mogu inicirati osnivanje Udruge. Oni već imaju infrastrukturu i resurse potrebne za pokretanje takvog projekta.
 2. Zagovaranje od strane nevladinih organizacija: Postojeće nevladine organizacije koje se bave zdravstvenim pitanjima ili pravima pacijenata mogu proširiti svoje aktivnosti i uključiti podršku za transplantirane osobe.
 3. Akademske i istraživačke institucije: Medicinski fakulteti i istraživački centri mogu pokrenuti projekte koji uključuju osnivanje Udruge, koristeći svoja znanja i resurse za edukaciju i pravnu pomoć.
 4. Javna kampanja i medijska podrška: Kroz medije se može pokrenuti kampanja koja će osvijestiti javnost o potrebi za takvom Udrugom, što može privući donatore i sponzore koji bi financijski podržali osnivanje i rad Udruge.
 5. Privatni sektor i korporativna društvena odgovornost: Kompanije kroz svoje programe društvene odgovornosti mogu podržati osnivanje Udruge, pružajući financijsku pomoć ili logističku podršku.
 6. Vladina podrška i zakonodavne inicijative: Donošenje zakona ili regulativa koje će podržati osnivanje i financiranje Udruga za transplantirane osobe, osiguravajući da transplantirani dobiju potrebnu pomoć bez dodatnog opterećenja.

Zaključak

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.