MOJA PRIČA

Život nakon ….. i zahvalanost na novoj šansi

Transplantacija je jedan od najvećih medicinskih dostignuća u povijesti čovječanstva koja omogućuje da se spasi ili poboljša kvaliteta života mnogih ljudi. Transplantacija je također jedan od najvećih izazova za one koji je proživljavaju, bilo kao primatelji ili kao donatori organa. Transplantacija zahtijeva veliku hrabrost, snagu, nadu i podršku.

Život nakon transplantacije nije isti kao prije. On nosi sa sobom mnoge promjene, izazove i prilagodbe. On zahtijeva i posebnu brigu o sebi, o svom tijelu i o svom umu. On također nudi jedinstvenu priliku da se ponovno povežemo sa sobom, sa svojom okolinom i sa svojom svrhom.

Jedan od načina da to učinimo je da budemo u skladu s prirodom. Priroda je izvor života, ljepote, harmonije i mira. Priroda nas podsjeća na to koliko smo mali, ali i koliko smo važni. Priroda nas uči da cijenimo svaki trenutak, svaki dah, svaki otkucaj srca. Priroda nas uči da budemo zahvalni na onome što imamo, a ne da žalimo za onim što nemamo.

Biti u skladu s prirodom ne znači samo boraviti u prirodi, nego i živjeti u skladu s njenim ritmovima, zakonima i vrijednostima. To znači poštovati prirodu, štititi je i njegovati je. To znači biti svjestan svoje povezanosti sa svim živim bićima i sa cijelim planetom. To znači biti skroman, odgovoran i suosjećajan.

Biti u skladu s prirodom također znači biti u skladu sa sobom. To znači slušati svoje tijelo, svoje potrebe, svoje osjećaje i svoje misli. To znači brinuti se o svom zdravlju, fizičkom, mentalnom i duhovnom. To znači njegovati svoje talente, svoje strasti, svoje snove i svoje ciljeve. To znači biti autentičan, kreativan i sretan.

Biti u skladu s prirodom naposljetku znači biti u skladu sa svojom svrhom. To znači pronaći smisao u svom životu, u onome što radimo, u onome što jesmo i u onome što možemo biti. To znači doprinositi svijetu na svoj način, dijeliti svoje darove, svoju ljubav i svoju radost. To znači biti inspiracija, podrška i nada za druge.

Ovo je poruka koju želim podijeliti s vama kao netko tko je također prošao transplantaciju jetre i tko je zahvalan na novoj šansi za život. Ne želim da ovaj tekst bude o meni, nego o vama. O vama koji ste također prošli transplantaciju ili koji ste uz nekoga tko je prošao. O vama koji ste također suočeni s promjenama, izazovima i prilagodbama koje donosi transplantacija. O vama koji ste također u potrazi za smislom, za radošću, za skladom.

Želim vam biti prijatelj, savjetnik, pratitelj. Želim vas podržati, motivirati, inspirirati. Želim vas podsjetiti da niste sami, da ste dio zajednice koja vas razumije i koja vas cijeni. Želim vas podsjetiti da ste posebni, da ste vrijedni i da ste važni.

Ako želite saznati više o tome kako živjeti u skladu s prirodom nakon transplantacije, pozivam vas da posjetite dvije fb grupe koje sam pokrenula iz svoje osobne potrebe i želje da pomognem drugima: Mi Volimo Prirodno i Život nakon transplantacije. U tim grupama ćete naći korisne savjete, recepte, ideje i iskustva o tome kako koristiti prirodne proizvode za njegu, čišćenje,  o vrtlarenju, diy proizvodima, kako se brinuti o svom tijelu, umu i duhu nakon transplantacije. U tim grupama ćete također naći podršku, razumijevanje i prijateljstvo od ljudi koji su u sličnoj situaciji kao vi.

Život nakon transplantacije je novi život. On je dar koji treba cijeniti, slaviti i iskoristiti. Zahvalni na novoj šansi.

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.