Nove iskaznice za osobe s invaliditetom: Što trebate znati? ♿

Osobe s invaliditetom u Hrvatskoj uskoro će dobiti nove iskaznice koje će im omogućiti pristup raznim pogodnostima i pravima u prometu, kulturi, sportu i drugim područjima. To su:

 • Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom
 • Europska iskaznica za osobe s invaliditetom
 • Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

U ovom članku ćuvam objasniti što su ove iskaznice, kako ih dobiti, kako ih koristiti i zašto su važne. Također ću usporediti nove iskaznice s dosadašnjim ispravama koje su se koristile za ostvarivanje prava i pogodnosti u prometu.

Dosadašnje isprave za osobe s invaliditetom📃

 • Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o oslobađanju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta
 • Potvrda / smart kartica koje je izdalo društvo Hrvatske autoceste d. o. o.
 • Parkirališna karta za osobe s invaliditetom
 • Iskaznica za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
 • Različiti oblici i sadržaji isprava koje su izdavale različite institucije
 • Složen i dugotrajan postupak izdavanja i obnavljanja isprava
 • Mogućnost zlouporabe i falsificiranja isprava
 • Nepriznavanje isprava u drugim državama članicama EU

Zbog toga je donesen novi Zakon o povlasticama u prometu1 koji uvodi nove iskaznice za osobe s invaliditetom koje će zamijeniti postojeće isprave

 • Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom
 • Europska iskaznica za osobe s invaliditetom
 • Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

Ove iskaznice donose brojne pogodnosti i prava za osobe s invaliditetom, kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama članicama EU. Među njima su:

Kako dobiti nove iskaznice?

Dobra vijest je da za dobivanje novih iskaznica nije potrebno podnositi poseban zahtjev. Naime, od 5. siječnja 2024. počinje obrada podataka za izdavanje iskaznica po službenoj dužnosti14To znači da će se podaci o invaliditetu/invalidnosti preuzimati iz Registra osoba s invaliditetom, a podaci o prebivalištu i drugi potrebni podaci iz drugih registara unutar javne uprave14.

Svim osobama koje ostvaruju pravo na iskaznice, iskaznice će biti dostavljene na njihovu adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj14Međutim, prije toga je potrebno provjeriti i ažurirati svoje podatke u Registru osoba s invaliditetom14To možete učiniti kontaktom na e-adresu invaliditet@hzjz.hr4.

Kako koristiti nove iskaznice?

Nove iskaznice će zamijeniti postojeće isprave koje se koriste za ostvarivanje prava i pogodnosti u prometu. To su:

 • Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o oslobađanju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta
 • Potvrda / smart kartica koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona izdalo društvo Hrvatske autoceste d. o. o.
 • Parkirališna karta za osobe s invaliditetom
 • Iskaznica za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Ove isprave će se moći koristiti u prijelaznom razdoblju od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona, odnosno do 15. svibnja 2024. godine1. Nakon toga će se morati koristiti nove iskaznice.

 Nove iskaznice će imati rok važenja koji će ovisiti o vrsti i trajanju invaliditeta/invalidnosti1Na primjer, Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom će vrijediti pet godina, a Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom će vrijediti do isteka roka važenja rješenja o utvrđenom invaliditetu/invalidnosti1.

Nove iskaznice će imati i zaštitne elemente koji će onemogućiti njihovu zlouporabu. Na primjer, na iskaznicama će biti otisnuta fotografija osobe s invaliditetom, a na parkirališnoj karti će biti otisnut registarski broj vozila koje koristi osoba s invaliditetom1.

Zašto su nove iskaznice važne?

Nove iskaznice za osobe s invaliditetom su važne jer predstavljaju korak naprijed u priznavanju i ostvarivanju njihovih prava i potreba. Osim što će olakšati pristup raznim pogodnostima i povlasticama u prometu, nove iskaznice će i:

 • Poboljšati kvalitetu života i samostalnost osoba s invaliditetom
 • Potaknuti njihovo uključivanje i sudjelovanje u društvu
 • Smanjiti diskriminaciju i predrasude prema osobama s invaliditetom
 • Uskladiti se s međunarodnim standardima i praksama
 • Usporedba novih i dosadašnjih iskaznica za osobe s invaliditetom
 • Kako bismo vam bolje pokazali prednosti i razlike novih iskaznica za osobe s invaliditetom u odnosu na dosadašnje isprave, napravili smo tablicu koja uspoređuje njihove glavne značajke. Tablica je prikazana u nastavku:
 • Iz tablice se može vidjeti da su nove iskaznice za osobe s invaliditetom znatno bolje i povoljnije od dosadašnjih isprava. Nove iskaznice su jednostavnije, sigurnije i priznate u cijeloj EU. Osim toga, nove iskaznice omogućuju osobama s invaliditetom da ostvare više prava i pogodnosti u raznim područjima, ne samo u prometu.
 •  

Nadam se da sam vam ovim člankom pružila korisne informacije o novim iskaznicama za osobe s invaliditetom. Ako imate još kakvih pitanja ili komentara, slobodno mi se javite. Hvala na čitanju i pratite me i dalje! 😊

Izvori:

Zakon o povlasticama u prometu, Narodne novine, br. 102/2023, dostupno na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_102_2110.html : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

“Počinje izdavanje novih iskaznica za osobe s invaliditetom”, 4. siječnja 2024., dostupno na: https://mmpi.gov.hr/vijesti/pocinje-izdavanje-novih-iskaznica-za-osobe-s-invaliditetom/28257 :

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.